Dement SinonimeDement Sinonime Adjectiv forma

  • nebun, iraţional, dezechilibrat, delirant, psihotice, psihopat, crăpate, tâmpit, cucul, nuci.

Dement Sinonim link-uri: nebun, iraţional, delirant, psihotice, psihopat, tâmpit, nuci,

Dement Antonime