Chickenhearted Sinonime


Chickenhearted Sinonime Adjectiv forma

  • timizi, fricoşi, fainthearted, temător, fricos, greșită, retras, slab, frică, receptiv, diffident.
Chickenhearted Sinonim link-uri: timizi, fainthearted, temător, fricos, greșită, slab, frică, receptiv, diffident,