Exces Sinonime


Exces Sinonime Substantiv forma

  • overindulgence, alcoolism, extravaganţă, immoderation, imoralitate, exorbitance, difuziunea, dissoluteness.
  • supra-abundenţă, excedent, lepădaţi, saturare, ofertă excedentară, preaplin, pletora, surplus, redundanţă, abundenţă, indigestie, suprasarcină, supradozaj.
Exces Sinonim link-uri: extravaganţă, supra-abundenţă, excedent, lepădaţi, saturare, preaplin, surplus, abundenţă, indigestie,

Exces Antonime