Fragile Sinonime


Fragile Sinonime Adjectiv forma

  • fragil, delicat, casant, shatterable, crushable, friabil, aşchios, clare.
  • inadecvate, ineficiente, banal, slab, nesatisfăcătoare, prostesc, neconvingătoare, săraci, neverosimil, stupid, lipsit de sens.
  • rigid, pompos, tensionat, stricte, prim, precis, pedant, rigide, inflexibil, neînduplecat.
  • slab, spart, firavă, lipsit de ruşine, de calitate inferioara, subţire, fragil, delicat, rahitic, inconstant, şubred, jerrybuilt, tumbledown, nesigure, perisabile.
Fragile Sinonim link-uri: fragil, delicat, clare, inadecvate, ineficiente, banal, slab, nesatisfăcătoare, prostesc, neconvingătoare, săraci, neverosimil, stupid, lipsit de sens, rigid, pompos, stricte, prim, precis, pedant, rigide, inflexibil, neînduplecat, slab, firavă, subţire, fragil, delicat, rahitic, inconstant, jerrybuilt, tumbledown, nesigure,

Fragile Antonime