Ieşitură Sinonime


Ieşitură Sinonime Substantiv forma

  • efort.
Ieşitură Sinonim link-uri: efort,