Lene Sinonime


Lene Sinonime Substantiv forma

  • lâncezeală, depresie, cenuşie, toropeală, apatie, inerţie, plictiseală, tembelism, indolenţă, oboseală, torpidity, slăbiciune.
Lene Sinonim link-uri: lâncezeală, depresie, toropeală, apatie, inerţie, plictiseală, oboseală, slăbiciune,

Lene Antonime