Muncii Sinonime


Muncii Sinonime Substantiv forma

  • munca, truda, trudă, efort, durerile, dureri, se pisa, sudoare, industrie, diligenţă, sarcina.

Muncii Sinonime Verbul forma

  • de lucru, truda, drudge, plod, sclav, tulpina, eforturi, felul, sudoare, lupta.
Muncii Sinonim link-uri: truda, trudă, efort, se pisa, sudoare, diligenţă, sarcina, truda, sclav, tulpina, sudoare, lupta,

Muncii Antonime