Termen SinonimeTermen Sinonime Substantiv forma

  • cuvânt, expresie, fraza, mod de exprimare, idiomul, conceptul, verbalizare, ideea, gândire, numele, denumire, denumirea, utilizare, epitetul.
  • durata, timp, mandatului, vraja, epoca, incumbency, administrare, curs, interludiu, domnia, vârsta, intervalul, semestru.
  • sfârşitul, concluzie, încetarea, îndeplinire, limita, finisaj, finalizarea, aproape, windup, care se încheie, punctul culminant.

Termen Sinonime Verbul forma

  • glisaţi, trage, remorcher, desena, hale, urechiuşă, tractarea, cos, transporta, camioane, transport.
  • nume, apel, desemna, stil, dub, da dreptul, titlul, tag-ul, eticheta, defini, specifica.

Termen Sinonim link-uri: fraza, mod de exprimare, idiomul, conceptul, gândire, denumire, utilizare, epitetul, durata, timp, mandatului, vraja, epoca, administrare, curs, interludiu, domnia, vârsta, intervalul, sfârşitul, încetarea, îndeplinire, limita, finisaj, finalizarea, aproape, windup, punctul culminant, trage, remorcher, hale, cos, transport, nume, apel, stil, dub, da dreptul, tag-ul, eticheta, defini, specifica,