Uşoară Sinonime


Uşoară Sinonime Adjectiv forma

  • blând, un fel, benigne, easygoing, atent, amabil, blânzi.
  • fragile fragil, papirus, rahitic, slab, şubred, instabil, delicat.
  • minore, lipsit de importanţă, meschin, fără importanţă, banal, trecătoare, nesemnificative, modeste.
  • subţire, wispy, piese de schimb, petite, subtiri, slabe.
  • tămăduitor, clement, bland, temperat, moderat, blând, netede.

Uşoară Sinonime Substantiv forma

  • cârn, insultă, neglijare, nerespectarea, insinuare, afront, lipsa de respect, mârşăvie, riposta, lipsă de politeţe, tăiate.

Uşoară Sinonime Verbul forma

  • cârn, insultă, insinuare, respingere, afront, riposta, pălărie înaltă, dispreţ, coldshoulder, nu ia în considerare, neglijare, osteni.
  • se eschiveze, afectata de peste, scamp, neglijare, drămui.
Uşoară Sinonim link-uri: blând, benigne, atent, rahitic, slab, instabil, delicat, minore, lipsit de importanţă, meschin, banal, trecătoare, nesemnificative, modeste, subţire, piese de schimb, petite, slabe, tămăduitor, bland, temperat, blând, cârn, insultă, insinuare, afront, lipsa de respect, mârşăvie, riposta, lipsă de politeţe, cârn, insultă, insinuare, afront, riposta, dispreţ, nu ia în considerare, osteni, se eschiveze, drămui,

Uşoară Antonime