Puternic Sinonime


Puternic Sinonime Adjectiv forma

 • autoritate, influente, dominante, de guvernământ, predominante, comandant, ascendent, puissant, puternic.
 • concludente, puternic, convingător, irezistibil, valabil, eficiente, convingătoare, impresionant.
 • convingătoare, persuasiv, concludente, puternic, tranşant, spune, impresionant, inatacabil, greutate, grave.
 • extremă, categoric, excesive, exagerate, nestăpânit, severă, dure, exagerat, neobişnuit, drastice, extraordinare, draconice, radicală.
 • formidabil, impresionant, redutabil, puternic, provocatoare, mari.
 • gigantice, imens, prodigioasă, extraordinar, vaste, uimitoare, extraordinare, de mare.
 • puissant, control, dominantă, suprem, conducătoare, comandant, ascendent, cu autoritate, predominante.
 • pustii, stearpă, sumbru, auster, simplu, goale, chel, gol, unadorned, gol-goluţ, dezbrăcat.
 • puternic, atotputernic, puissant, viguros, voinic, robust.
 • puternic, energic, viguros, intens, copleşitoare.
 • puternic, viguros, impresionant, eficient, dinamic, energic, categoric, intens, vehemente, robust.
 • puternic, viteaz, viguros, robustă, energic, consistent, legat, atletic, musculos, musculare, robust, accidentat, solide, durabil, sănătos, sunet.
 • puternic, viguros, eficiente, eficace, nediluat, dure, impetuos.
 • puternic-voinţă, hotărîtă, determinat, tenace, ferm, neînduplecat, curajos, ambiţioşi, agresiv, puternic, dinamic, energic, intens, fervid.
 • puternice, eficiente, puternic, rigid, de mare putere, eficace.
 • severă, dure, dificile, ferm, ţeapăn, extremă, pupa, stricte, inexorabil, greu, rigid, inflexibil, riguros.
 • sumbre, bont, dure, fără cruţare, nemiloase, absolută, pur, simplu, rosti, complet.
 • viclean, dornici, perspicace, tranşant, concludente, profund, sunet, sensibil, rezonabil, levelheaded, competente, capabil.
Puternic Sinonim link-uri: autoritate, influente, predominante, comandant, puissant, puternic, concludente, puternic, irezistibil, valabil, eficiente, convingătoare, impresionant, convingătoare, concludente, puternic, spune, impresionant, inatacabil, greutate, grave, extremă, categoric, nestăpânit, severă, dure, exagerat, neobişnuit, drastice, extraordinare, draconice, formidabil, impresionant, redutabil, puternic, provocatoare, gigantice, imens, prodigioasă, extraordinar, uimitoare, extraordinare, puissant, control, dominantă, suprem, comandant, predominante, sumbru, auster, simplu, goale, chel, gol, puternic, atotputernic, puissant, viguros, voinic, robust, puternic, energic, viguros, intens, copleşitoare, puternic, viguros, impresionant, dinamic, energic, categoric, intens, vehemente, robust, puternic, viteaz, viguros, robustă, energic, consistent, legat, atletic, musculos, musculare, robust, accidentat, solide, sănătos, sunet, puternic, viguros, eficiente, eficace, dure, impetuos, puternic-voinţă, determinat, tenace, ferm, neînduplecat, curajos, agresiv, puternic, dinamic, energic, intens, fervid, eficiente, puternic, rigid, eficace, severă, dure, ferm, extremă, pupa, stricte, inexorabil, greu, rigid, inflexibil, sumbre, bont, dure, fără cruţare, nemiloase, absolută, pur, simplu, rosti, complet, viclean, dornici, perspicace, concludente, sunet, sensibil, levelheaded, competente, capabil,

Puternic Antonime